Polityka prywatności

Ostatnio zmieniona 21 grudnia 2020 r.

Oto polityka prywatności SPD.  SPD składa się ze spółek SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH oraz SPD Development Company Limited.  Firma SPD jest oddana ochronie Państwa prywatności. Do celów prawa o ochronie danych SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH jest firmą, która kontroluje przetwarzanie Państwa danych osobowych na tej stronie internetowej. Firma SPD korzysta z usług partnerów do obsługi tej witryny.

Polityka ta opisuje typy informacji, które są zbierane przez SPD oraz naszych partnerów na stronie oraz w trakcie świadczenia usług, a także sposoby użycia i ochrony tych informacji przez SPD. Polityka ta określa, co należy uczynić, jeśli nie chcą Państwo, by Państwa dane osobowe (zdefiniowane poniżej pod nagłówkiem „Dane osobowe, jakie zbiera SPD”) były zebrane w trakcie Państwa wizyty na stronie internetowej lub podczas zamawiania usług. Wskazuje ona również, w jaki sposób można uzyskać dostęp, poprawić, usunąć lub sprzeciwić się przyszłemu zastosowaniu Państwa danych osobowych.

Polityka ta dotyczy wyłącznie strony internetowej i usług świadczonych przez SPD. Nie ma ona zastosowania, bez ograniczenia, do banerów, zakładów pieniężnych i innych ogłoszeń lub promocji, które SPD może sponsorować lub w których może uczestniczyć na stronach należących do osób trzecich. SPD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki bez wcześniejszego powiadamiania. SPD opublikuje nową lub zmienioną politykę na tej stronie i zachęca do jej odwiedzania, aby być na bieżąco. 

Poprzez korzystanie z tej strony internetowej lub, jeśli są dostępne, usług, które świadczy SPD (na przykład połączenie z infolinią SPD), akceptują Państwo warunki tej polityki zgodnie z jej brzmieniem zamieszczonym na tej stronie internetowej.  Ponadto w odniesieniu do tej strony internetowej i usług stosuje się Warunki użytkowania.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na jakikolwiek z warunków zawartych w tej polityce, prosimy o niepodawanie żadnych Danych osobowych (zdefiniowanych pod nagłówkiem „Dane osobowe, jakie zbiera SPD”) na tej stronie lub w trakcie składania próśb o usługi.

Dane osobowe, jakie zbiera SPD

W tej polityce „Dane osobowe” oznaczają informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby, takie jak:

 • Nazwisko.
 • Adres pocztowy.
 • Numer telefonu oraz nagrania Państwa połączeń z infolinią SPD.
 • Informacje bankowe.
 • Nazwa użytkownika.
 • Data urodzenia.
 • Adres e-mail.
 • Informacje dotyczące zdrowia, takie jak te, które związane są z użyciem produktu.
 • Preferencje dotyczące przyszłych form kontaktu.
 • Wszelkie inne informacje, które mogą być w rozsądny sposób wykorzystane w celu zidentyfikowania Państwa, które zbieramy wtedy, gdy dzwonią Państwo do nas, odwiedzają naszą stronę lub korzystają z naszych mobilnych aplikacji lub usług.

Podczas korzystania z tej strony lub usług SPD może zbierać niektóre lub wszystkie z określonych powyżej typów Danych osobowych. SPD nie będzie zbierać żadnych Danych osobowych, jeśli nie przekażą Państwo tych informacji dobrowolnie.

W przypadku, gdy przekażą Państwo SPD swoje Dane osobowe, upoważniają Państwo SPD do wykorzystywania tych informacji na Państwa temat zgodnie z tą polityką. Obejmuje to Państwa prawo, zgodnie z tym, co jest wymagane lub dozwolone na mocy obowiązującego prawa lokalnego, do:

 • ograniczenia zastosowania Państwa Danych osobowych przez SPD zgodnie z tym, co zostało opisane w tej polityce;
 • zażądania dostępu do lub kopii Danych osobowych, które SPD zbiera na Państwa temat na tej Stronie internetowej;
 • zażądania, by SPD dokonała aktualizacji lub poprawy wszelkich błędów;
 • sprzeciwienia się lub ograniczenia sposobu użytkowania Państwa Danych osobowych przez SPD; 
 • zażądania od SPD zablokowania lub usunięcia Państwa Danych osobowych z naszej bazy danych; oraz
 • złożenia skargi na temat sposobu przetwarzania Państwa Danych osobowych u właściwego organu nadzorującego ochronę danych.

W celu wyegzekwowania tych praw prosimy o kontakt z SPD poprzez wskazanie szczegółowych informacji w sekcji „Z kim się skontaktować” poniżej; niektóre z naszych usług mogą być zapewnione jedynie pod warunkiem podania nam określonych Danych osobowych. W celu wspomagania ochrony Danych osobowych przechowywanych przez SPD, SPD może wymagać sprawdzenia Państwa tożsamości przed umożliwieniem Państwu uzyskania dostępu do Państwa danych. Wszędzie tam, gdzie jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa, przed dostarczeniem Państwu kopii jakichkolwiek Danych osobowych przechowywanych na Państwa temat przez SPD, może być naliczona opłata.

SPD nie ma na celu zbierania ani przechowywania Danych osobowych dotyczących dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia lub zgodnie z wiekiem ustalonym przez prawo lokalne.  Nasze produkty i usługi nie są przeznaczone dla dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia.   Jeśli nie ukończyli Państwo 13. roku życia, prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych Danych osobowych poprzez stronę bez wyraźnej zgody i uczestnictwa rodzica lub opiekuna.

W jaki sposób SPD wykorzystuje Państwa dane 

Kiedy podają Państwo Dane osobowe na tej stronie internetowej lub zamawiają usługi, SPD wykorzysta je w określonym celu, dla którego zostały zebrane, włącznie z, bez ograniczeń w poniższych przypadkach: 

 • SPD może poprosić naszych partnerów o przetwarzanie lub analizę zebranych danych, włącznie z Państwa Danymi osobowymi, w celu zrozumienia i spełnienia potrzeb klientów.
 • Jeśli zapisali się Państwo na newsletter lub poprosili SPD o przesłanie informacji, SPD może wysłać Państwu te informacje i/lub oferty dotyczące produktów SPD i/lub usług, co do których SPD wierzy, że mogą Państwa zainteresować lub w celu zaproszenia Państwa do uczestnictwa w badaniu, promocji i innych działaniach związanych z naszymi produktami (w tym, bez ograniczeń, wypowiedziach zadowolonych klientów na temat naszych produktów). Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania powiadomień od SPD w dowolnym momencie. (Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Z kim się skontaktować” poniżej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu zrezygnowania z subskrypcji).
 • Jeśli poprosili Państwo SPD o produkt lub usługę, SPD może wykorzystać Państwa Dane osobowe i udostępnić je naszym partnerom w celu zrealizowania Państwa prośby (w tym, bez ograniczeń, umożliwienia dostawy produktu lub usługi). Oprócz przypadków, które wiążą się z potrzebą zrealizowania Państwa prośby, SPD nie upoważnia żadnego z tych partnerów do wykorzystania Państwa Danych osobowych w żaden sposób.

Prosimy zauważyć, że SPD udostępni Państwa Dane osobowe wtedy, gdy będzie to wymagane na mocy prawa. Państwa Dane osobowe mogą być udostępnione organom ścigania i organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym w określonych krajach.

Inne informacje, jakie mogą być zbierane przez SPD

Strona ta może również zbierać inne informacje, które Państwa dotyczą, na przykład SPD może śledzić informacje dotyczące dnia i godziny, w której korzystają Państwo z naszej strony, typu przeglądarki, jakiej Państwo używają oraz strony internetowej, z której łączą się Państwo z naszą, za pomocą plików cookie.

Plik cookie jest małym plikiem umieszczanym na Państwa urządzeniu w momencie, w którym odwiedzają Państwo daną stronę internetową. Plik ten jest zrozumiały dla strony internetowej, która go wysłała. SPD może użyć plików cookie do zbierania informacji w trakcie, gdy odwiedzają Państwo tę stronę, takich jak informacje na temat tego, jakie strony Państwo odwiedzają oraz z jakich usług korzystają poprzez stronę. SPD zbiera te informacje w celu dopasowania strony i naszych produktów oraz usług do Państwa potrzeb i zainteresowań. Pliki cookie mogą być również wykorzystane w celu przyspieszenia przyszłego użytkowania strony. Na przykład strona może rozpoznać, że przekazali Państwo już Dane osobowe i zapewnić, że nie będą Państwo ponownie zapytani o te same informacje. Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Jeśli taka jest Państwa wola, można ustawić swoją przeglądarkę tak, by odmawiała akceptacji plików cookie lub by alarmowała Państwa wtedy, gdy są one wysyłane. Odmówienie akceptacji plików cookie na stronie może oznaczać, że nie będą Państwo mieć dostępu do niektórych jej obszarów lub nie będą Państwo mogli otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas wizyty na stronie.

Dodatkowo SPD cały czas pracuje nad poprawą promowania swojej strony internetowej. Aby pomóc SPD w tym zakresie, na stronie możemy dokonywać pomiaru efektywności obecności strony poprzez stwierdzenie, kiedy przeglądali Państwo tę stronę internetową i co na niej przeglądano. Statystyki pomiaru aktywności strony mogą być wykorzystane w celu spersonalizowania Państwa doświadczenia ze stroną internetową, a także w celu oceny, anonimowo, statystyk związanych z jej wykorzystaniem. Informacje dotyczące Państwa komputera, takie jak Państwa adres IP (numer przypisany do Państwa komputera wtedy, gdy poruszają się Państwo po Internecie), typ przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, oraz typ systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają, mogą być również pobrane i powiązane z Państwa Danymi osobowymi. Ma to na celu zapewnienie, że dana strona oferuje użytkownikom najlepsze wrażenia oraz że jest efektywnym źródłem informacji.

Niektóre ze stron, które Państwo odwiedzają, mogą również pozyskiwać informacje poprzez zastosowanie znaczników pikselowych (zwanych także „czystymi plikami GIF”), które można udostępniać partnerom bezpośrednio wspierającym działania promocyjne SPD oraz rozwój strony internetowej. Na przykład informacje dotyczące użytkowania strony internetowej związane z odwiedzinami tej strony mogą być udostępniane naszej agencji reklamowej w celu lepszego dopasowania internetowych reklam w postaci banerów na stronie. Informacje zebrane dzięki zastosowaniu tych znaczników pikselowych nie są informacjami umożliwiającymi identyfikację, choć mogą być powiązane z Państwa Danymi osobowymi.

Kiedy pobierają Państwo nasze aplikacje mobilne na swoje urządzenie mobilne, możemy również zbierać informacje, które są nam podawane. Informacje zbieramy również automatycznie poprzez nasze aplikacje.

Poniżej przedstawiono przykłady typów informacji, które możemy zbierać automatycznie poprzez nasze aplikacje:

 • Unikalny numer identyfikacyjny.
 • Informacje na temat systemu operacyjnego Państwa urządzenia.
 • Informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystywana jest aplikacja.

Na koniec SPD może połączyć informacje, które Państwo podali, z innymi informacjami przechowywanymi przez SPD lub otrzymanymi od firm zewnętrznych. SPD realizuje to w celu dostarczenia bardziej dopasowanych produktów i usług spełniających Państwa potrzeby.

Treści wytwarzane przez użytkowników końcowych 

Niektóre strony SPD, platformy mediów społecznościowych oraz aplikacje umożliwiają użytkownikom przesyłanie własnych treści do innych funkcji takich, jak recenzje i komentarze. Prosimy pamiętać, że wszelkie informacje, które złożą lub opublikują Państwo w ramach treści wytwarzanych przez użytkownika końcowego na stronach SPD lub platformach mediów społecznościowych mogą stać się publiczne. Muszą Państwo zachować ostrożność wtedy, gdy decydują się ujawnić swoje dane osobowe, finansowe lub inne podczas takiego przesyłania lub publikowania. SPD nie może zapobiegać wykorzystaniu tego typu informacji przez innych użytkowników w sposób, który może naruszać tę politykę, prawo lub Państwa prywatność i bezpieczeństwo osobiste. SPD nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty takich publikacji.

Przetwarzanie danych

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych zależeć będzie od charakteru interakcji, jakie mają Państwo z SPD. Dane, które zbieramy, a także cel i podstawa prawna, na mocy których dokonujemy przetwarzania tych danych, są następujące:

Typ danych Cel Podstawa

Infolinia

E-mail, nazwisko, numer telefonu, nazwa w mediach społecznościowych, czasami inne dane.

W celu zrealizowania Państwa prośby, identyfikacji wcześniejszych kontaktów po to, by wspierać ciągłe wykorzystanie produktu, wysłać materiały związane z Państwa zapytaniem, a także zapobiegać oszustwom i spełniać nasze prawne zobowiązania Nasz uzasadniony interes w zarządzaniu zapytaniami konsumentów 

Marketing

E-mail, nazwisko, numer telefonu, nazwa w mediach społecznościowych, czasami inne dane.

W celu przeprowadzania ankiet, aby dowiedzieć się, jakie jest Państwa zdanie na temat naszych produktów, wysłać newsletter lub inne informacje marketingowe na temat naszych produktów lub aby poprosić Państwa o wypowiedź

Państwa zgoda

 

Obejmuje to następujące Dane osobowe:

 • przekazywane SPD podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z usług;
 • publikowane przez Państwo na naszej stronie internetowej, platformach mediów społecznościowych lub poprzez nasze usługi;
 • dotyczące Państwa wykorzystania naszej strony internetowej i usług;
 • zawarte w lub dotyczące wszelkich informacji, które Państwo nam przesyłają; lub
 • zawarte w jakimkolwiek zapytaniu, jakie nam Państwo przesyłają dotyczącym produktów i/lub usług.

Możemy przetwarzać Państwa dowolne Dane osobowe określone w innych postanowieniach tej polityki wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne w celu ustanowienia, egzekwowania lub obrony tytułów prawnych, bez względu na to, czy odbywa się to w ramach postępowania sądowego, administracyjnego czy pozasądowego. Podstawą prawną dla tego przetwarzania są nasze prawne interesy, czyli ochrona i dochodzenie swoich praw, Państwa praw oraz praw innych osób.

Wtedy, gdy przetwarzamy specjalne kategorie Państwa Danych osobowych, na przykład informacje dotyczące zdrowia związane z zastosowaniem produktu, odbywa się to w sposób zapewniający najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa naszych produktów.

Odsyłacze do innych stron

SPD może udostępniać odsyłacze do innych stron z grzeczności wobec naszych użytkowników. SPD nie ponosi odpowiedzialności za treści lub obsługę tych innych stron. SPD nie może zagwarantować polityk prywatności tych innych stron i zalecamy zapoznanie się z nimi bezpośrednio przed skorzystaniem z nich.

Agenci i dostawcy usług

SPD czasami zatrudnia partnerów do realizowania określonych funkcji w naszym imieniu w różnych krajach. Mogą oni wymagać dostępu do Państwa Danych osobowych, ale wyłącznie w celu świadczenia usług opisanych w tej polityce.

Przekazywanie informacji poza Państwa kraj zamieszkania

SPD może przekazywać Państwa Dane osobowe wewnętrznie i/lub innym partnerom. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w innym kraju niż ten, w którym zostały zebrane, w tym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Kiedy tak się dzieje, przekazujemy te informacje zgodnie z mającymi zastosowanie prawami o ochronie danych.

Wdrożyliśmy procedury i działania kontrolne mające pomóc zapewnić, że dane osobowe są chronione bez względu na kraj, w którym są przechowywane lub do którego są przekazywane.

 

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy zabezpieczenia mające na celu ochronę przed utratą, przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym dostępem albo wykorzystaniem danych. Mają one na celu zapewnienie, na tyle na ile jest to możliwe, bezpieczeństwa i integralności wszystkich naszych danych, włącznie z Państwa danymi osobowymi.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w tej polityce, chyba że inny okres przechowywania jest wymagany lub dopuszczony na mocy prawa.

Z kim się kontaktować

Jeśli chcieliby Państwo przekazać komentarz lub mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki albo chcieliby Państwo zgłosić naruszenie naszej polityki bądź chcą Państwo poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie swoich Danych osobowych, prosimy o napisanie do SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH., Attn.: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Szwajcaria lub przesłanie e-maila na adres: [email protected]

Prosimy o zrozumienie faktu, że nie możemy usunąć danych osobowych w sytuacjach, w których ich przechowywanie jest wymagane do naszych wewnętrznych celów biznesowych lub w inny sposób dozwolone przez przepisy o ochronie danych (takie jak zapobieganie oszustwom i zgodność z prawem). W takich sytuacjach będziemy przechowywać Państwa dane zgodnie z naszym programem przechowywania danych i bezpiecznie usuwać je pod koniec okresu przechowywania.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące produktu, prosimy o kontakt z naszą infolinią. Infolinia jest obsługiwana przez SPD Development Company Limited w Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe do infolinii są przedstawione na stronie internetowej odpowiadającej Państwa krajowi zamieszkania w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 

Prosimy o przygotowanie produktu i całego opakowania, włącznie z foliowym woreczkiem, przed wykonaniem telefonu.

Wszystkie połączenia z infolinią są rejestrowane i mogą być przechowywane lub monitorowane w celu zapewnienia jakości oraz do celów szkoleniowych, a Państwa personalia mogą być zbierane zgodnie z tym, co opisano powyżej.

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, pomysły lub komentarze dotyczące naszej strony internetowej. Można je przesyłać na adres [email protected].

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.