Jak szybciej zajść w ciążę?

Dr Sarah Johnson

Wersja angielska sprawdzona przez Dr Sarah Johnson w Maj 17, 2017
Scenariusz Julie Macken.

Jak szybciej zajść w ciążę?

W każdym cyklu miesięcznym jest tylko kilka dni, w których możesz zajść w ciążę — dzień owulacji oraz dni prowadzące do niej. Nawet jedna na dwie pary może starać się o poczęcie dziecka w niewłaściwym czasie, dlatego, że nie wie, kiedy występują u kobiety dni najbardziej płodne1.

 • Jest tylko kilka dni w miesiącu, w które możesz zajść w ciążę
 • Jednakże dni te są zależne od kobiety i cyklu, nawet w przypadku cykli regularnych.
 • Dokładne przewidzenie owulacji pomoże Ci zmaksymalizować Twoje szanse na naturalne zajście w ciążę.
 • Zmiany hormonalne kontrolują owulację. Wyrzut hormonu zwanego LH (hormon luteinizujący) wyzwala owulację i ma miejsce 24–36 godzin przed nią.
 • Testy owulacyjne Clearblue zapewniają przynajmniej 99% dokładność w zakresie wykrywania wyrzutu LH, by pomóc Ci szybciej zajść w ciążę.
 • Ważne badanie wykazało, że 77% więcej kobiet zaszło w ciążę po określeniu swoich płodnych dni (przy pomocy cyfrowego testu owulacyjnego) niż tych, które po prostu odbywały regularne stosunki seksualne2
 • Jeśli owulacja nie występuje u Ciebie regularnie, określenie tych dni na wczesnym etapie będzie użyteczne w celu uzyskania właściwej pomocy lekarskiej.

Cykle większości kobiet nie są „przeciętne”

Nawet jedna na dwie pary może starać się o poczęcie dziecka w niewłaściwym czasie, dlatego, że nie wie, kiedy występują jej najbardziej płodne dni1. Badanie wśród kobiet starających się o zajście w ciążę wykazało, że tylko 13% prawidłowo określiło swój dzień owulacji i tylko 55% kobiet oszacowało swój dzień owulacji w trakcie swojego okna płodności (sześć dni — pięć dni przed i dzień, w którym występuje owulacja)3.

Trudno jest mieć pewność, że ma miejsce owulacja, ponieważ cykle większości kobiet nie są „przeciętne”.

Wiele kobiet wierzy, że owulacja występuje 13. lub 14. dnia ich cyklu. Oparte jest to na typowym cyklu trwającym 28 dni, ale ta liczba dni różni się w zależności od kobiety i w zależności od cyklu. W rzeczywistości 46% cykli miesięcznych różni się o siedem lub więcej dni4. Ma to istotny wpływ na określenie czasu owulacji od jednego cyklu do następnego. Stąd też trudno jest kobietom dokładnie przewidzieć ich płodne dni w każdym cyklu.


Profesor William Ledger, specjalista ds. płodności

Każdy człowiek jest inny i kobiety nie mogą polegać na uśrednionych wartościach populacji w celu zrozumienia własnej płodności. Ustalenie, kiedy ma miejsce owulacja jest jednym z najłatwiejszych kroków, jakie kobiety mogą podjąć w celu zrozumienia swojej płodności, a testy owulacyjne są najłatwiejszym sposobem dokładnego określenia czasu owulacji przez kobiety. Twój cykl jest kontrolowany przez Twoje indywidualne poziomy hormonów


Twój cykl jest kontrolowany przez Twoje indywidualne poziomy hormonów

Cykl miesięczny jest kontrolowany przez hormony, które zmieniają się w całym okresie jego trwania i, między innymi, kontrolują owulację. Szczególnie ważnymi dla zrozumienia tego, kiedy możesz zajść w ciążę są:

 • Estrogen: stopniowo wzrasta we wczesnym etapie cyklu kobiety w dniach prowadzących do owulacji. Zwiększa on również zmiany występujące w śluzie szyjki macicy, tworząc korzystne środowisko dla nasienia.
 • Hormon luteinizujący (LH), którego wyrzut następuje 24–36 godzin przed owulacją (uwolnienie jajeczka), sprawiając, że jest najlepszym czynnikiem prognostycznym owulacji.
Typowe poziomy hormonów w trakcie cyklu miesięcznego

Wyrzut LH jest najbardziej dokładnym czynnikiem prognostycznym owulacji

Jest wiele metod, które mogą pomóc kobietom w identyfikacji ich dnia owulacji, włącznie ze sporządzaniem kalendarza, pomiarem podstawowej temperatury ciała i śledzeniem objawów owulacji. Jednakże różnią się one jeśli chodzi o łatwość użytkowania i dokładność.
Aplikacja do śledzenia kalendarzyka owulacyjnego Clearblue może pomóc Ci w śledzeniu cyklu i poznaniu swojego ciała, gdy planujesz zajście w ciążę. Jednakże metoda kalendarzykowa okazuje się przewidywać prawidłowo dni płodne tylko w jednej trzeciej cykli5, więc najlepiej jest stosować ją razem z dokładniejszą metodą, jaką są testy owulacyjne.
Bez względu na to, jak różne są Twoje cykle w poszczególnych miesiącach, wyrzut LH jest najdokładniejszym czynnikiem prognostycznym owulacji.


Zajdź w ciążę szybciej: zastosuj test owulacyjny

 • Dokładne: wykazują one przynajmniej 99% dokładność6 w wykrywaniu wyrzutu LH w celu dokładnego określenia dwóch najlepszych dni na poczęcie.
 • Łatwe w użyciu: prosty test do użytku z pierwszym oddanym moczem wtedy, gdy stężenie hormonów jest największe. Cyfrowe testy zapewniają łatwe do odczytania wyniki. Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób wykorzystać testy owulacyjne.
 • Zachowaj magię w „BabyDancing”: realizacja zaleceń wiążąca się z regularnym odbywaniem stosunków w całym cyklu może być emocjonalnie wymagająca i szybko doprowadzić do „mechanicznego” podejścia do stosunku przy jednoczesnym staraniu się o poczęcie dziecka. Testy owulacyjne eliminują domysły przy ustalaniu terminów stosunków seksualnych i pozwalają na zachowanie radości z naturalnego zajścia w ciążę.
 • Potwierdź, że Twoja owulacja przebiega w sposób prawidłowy: Takie potwierdzenie na wczesnym etapie jest użyteczne, ponieważ umożliwia wcześniejsze poszukiwanie pomocy lekarskiej, a lekarzowi określenie, czy problem jest natury medycznej i zapewnienie właściwej pomocy.
 • Pomoc w szybszym zajściu w ciążę: Badania wykazały, że kobiety stosujące testy owulacyjne poświęciły średnio 10% mniej czasu na zajście w ciążę niż kobiety, którym zalecono regularne odbywanie stosunków2.

Profesor William Ledger, specjalista ds. płodności

Zachęcam wszystkie kobiety planujące zajście w ciążę do stosowania testów owulacyjnych — lepsze zrozumienie swojego ciała daje emocjonalną pewność, a także zwiększa szanse na szybszą ciążę.


Co przeczytać później?

 • Johnson SR., et al. Hum. Repro. (2011) 26: i236.
 • Tiplady S., et al. Human Reproduction (2013) 28(1): 138–151. 210 kobiet. Nieistotne statystycznie dla współczynników zapłodnienia.
 • Zinaman M., et al. Current Medical Research and Opinion. (2012) 28: 1–6.
 • Creinin MD., et al. Contraception (2004) 70:289–92.
 • 1. Ellis JE., et al. Human Reproduction (2011) 26: i76.
 • Dane z badań własnych