Ostatnie zmiany wprowadzono 7 czerwca 2013 roku

Firma SPD jest oddana ochronie Twojej prywatności. Dla celów ustawy o ochronie danych, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH jest firmą, która kontroluje przetwarzanie Twoich danych osobowych na tej Stronie internetowej. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH i jej firmy stowarzyszone wykorzystują osoby trzecie do obsługi tej Strony internetowej, włącznie z Peer 1 Hosting.

Niniejsza Polityka prywatności określa typ danych, jakie są zbierane przez SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, jej firmy stowarzyszone i zewnętrznych dostawców zatrudnianych przez SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD”) na tej Stronie internetowej („Strona internetowa”) oraz w trakcie realizacji usług („Usługi”), oraz sposób, w jaki SPD wykorzystuje i chroni te informacje. Niniejsze Oświadczenie określa również, co należy uczynić, jeśli nie chce się, by Twoje Dane osobowe (zdefiniowane poniżej pod tytułem „Zbieranie danych osobowych”) zostały zebrane podczas Twojej wizyty na Stronie lub podczas realizacji usługi, a także w jaki sposób można uzyskać dostęp do nich, skorygować je, usunąć lub sprzeciwić się przyszłemu wykorzystaniu już przekazanych danych.

Oświadczenie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do tej Strony internetowej i tych Usług. Nie ma ono zastosowania, bez ograniczenia, do banerów, zakładów pieniężnych i innych ogłoszeń lub promocji, które SPD może sponsorować lub w których może uczestniczyć na stronach należących do osób trzecich. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia tej Polityki prywatności. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH opublikuje nowe lub zmienione Oświadczenie na tej stronie i zachęca do częstego jej odwiedzania w celu zapewnienia bieżących informacji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności

Poprzez korzystanie z tej Strony internetowej lub, jeśli są dostępne, Usług, które świadczy SPD (na przykład połączenie z infolinią SPD), akceptujesz warunki tej Polityki prywatności zgodnie z jej brzmieniem zamieszczonym w tym miejscu tej Strony internetowej. Ponadto w odniesieniu do tej Strony internetowej i Usług stosuje się Warunki użytkowania.

Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek warunkiem zawartym w niniejszym Oświadczeniu, prosimy o nieprzekazywanie swoich Danych osobowych (zdefiniowanych poniżej pod tytułem „Zbieranie danych osobowych”) na tej Stronie internetowej lub w momencie składania prośby o świadczenie usług.

Prosimy mieć świadomość, że jeśli zdecydujesz się nie przekazywać swoich Danych osobowych lub nie wyrazisz zgody na wykorzystanie swoich Danych osobowych, możesz nie mieć możliwości wykonania niektórych działań, w tym, bez ograniczeń, uzyskania dostępu do poszczególnych miejsc na stronie, wzięcia udziału w zakładach pieniężnych lub konkursie, wystosowania prośby o próbki, otrzymania newslettera lub innych informacji od SPD, uzyskania dostępu i/lub wysłania maili do SPD.

Zbieranie Danych osobowych przekazanych dobrowolnie

W tej Polityce prywatności „Dane osobowe” oznaczają informacje osobiste umożliwiające identyfikację takie, jak twoje nazwisko, adres, numer telefonu, informacje dotyczące karty kredytowej lub bankowe, nazwę użytkownika, datę urodzenia, informacje na temat Twojego zdrowia oraz adres mailowy i wszelkie inne informacje, które mogą być w sposób zasadny wykorzystane w celu Twojej identyfikacji.

Podczas gdy korzystasz z tej Strony internetowej lub Usług, SPD może zbierać niektóre lub wszystkie te Dane osobowe. SPD nie będzie zbierać żadnych Danych osobowych, jeśli nie przekażesz tych informacji dobrowolnie.

W przypadku, gdy przekażesz SPD swoje Dane osobowe, upoważniasz SPD do wykorzystywania tych informacji zgodnie z tą Polityką prywatności. Obejmuje to również Twoje prawo do ograniczenia zastosowania tych Danych osobowych przez SPD zgodnie z tym, co zostało wskazane w niniejszym Oświadczeniu oraz prawo do zażądania dostępu do tych Danych osobowych, jakie zostaną zebrane przez SPD na tej Stronie internetowej w celu ich korygowania, sprzeciwiania się dalszemu użyciu lub zapewnienia ich usunięcia. (Patrz „Z kim się kontaktować” poniżej.). Jeśli pragniesz sprzeciwić się dalszemu wykorzystywaniu Twoich danych, prosimy zauważyć, że każdy tego rodzaju sprzeciw będzie miał zastosowanie w odniesieniu do przyszłego wykorzystania Twoich danych, ale nie będzie dotyczył sytuacji, które już miały miejsce na podstawie Twojej zgody.

SPD nie zbiera ani nie przechowuje w sposób zamierzony Danych osobowych na temat dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia. Jeśli Twoje dziecko przekazało nam informacje bez wskazania rzeczywistego wieku i chcesz je usunąć, prosimy o skontaktowanie się z nami w tej sprawie (patrz „Z kim się skontaktować” poniżej).

W jaki sposób SPD wykorzystuje dane o Tobie

Kiedy podajesz Dane osobowe na tej Stronie internetowej lub kiedy prosisz o realizację Usług, SPD wykorzysta je w określonym celu, dla którego zostały zebrane i na który zgodziłeś/aś się, w tym, bez ograniczeń, w następujący sposób:

Korzystając z tej Strony internetowej i/lub jakichkolwiek Usług, wyrażasz zgodę na to, by SPD mogła poprosić firmy zewnętrzne o przetworzenie lub analizę zebranych danych, włącznie z Twoimi Danymi osobowymi, w celu zrozumienia i spełnienia potrzeb klientów.

Jeśli zapisałeś/aś się na newsletter lub poprosiłeś/aś SPD o przesłanie informacji, wyrażasz zgodę wobec SPD na wysyłanie Ci tych informacji i/lub ofert dotyczących produktów SPD i/lub Usług, co do których SPD wierzy, że mogą Cię zainteresować lub w celu zaproszenia Cię do uczestnictwa w badaniu, promocji i innych działaniach związanych z naszymi produktami (w tym, bez ograniczeń, wypowiedziach zadowolonych klientów na temat naszych produktów). Możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień od SPD w dowolnym momencie. (Patrz „Z kim się skontaktować” poniżej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu zrezygnowania z subskrypcji.)

Jeśli poprosiłeś/aś SPD o produkt lub Usługę, wyrażasz zgodę na to, by SPD wykorzystała Twoje Dane osobowe i podzieliła się z nimi z dostawcami i innymi firmami zewnętrznymi w celu realizacji Twojej prośby (w tym, bez ograniczeń, w zakresie umożliwienia dostawy produktu lub Usługi). SPD nie upoważnia tych dostawców ani osób trzecich do wykorzystywania Twoich Danych osobowych w jakikolwiek inny sposób.

Jeśli prześlesz lub załadujesz jakąkolwiek treść na Stronę internetową, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej treści zgodnie z tym, co zostało opisane w Warunkach użytkowania.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że SPD udostępni Twoje Dane osobowe wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub na mocy nakazu przeszukania, wezwania do sądu lub nakazu sądowego. Twoje Dane osobowe mogą być udostępnione organom ścigania i organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym w określonych krajach.

Inne informacje, jakie mogą być zbierane przez SPD

Ta Strona internetowa może również zbierać takie informacje od Ciebie, które nie umożliwiają identyfikacji. Na przykład SPD może śledzić informacje na temat dni i godzin, w których odwiedzający uzyskują dostęp do strony, rodzaju przeglądarki jakiej używają oraz Strony internetowej, z której połączyli się ze stroną za pomocą plików typu cookies (ciasteczek).

„Ciasteczka” są fragmentami informacji, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę na dysku twardym Twojego komputera. SPD może użyć ciasteczek do zbierania informacji w trakcie, gdy odwiedzasz tę stronę, takich jak informacje na temat tego, jakie strony odwiedzasz oraz z jakich usług korzystasz poprzez stronę. SPD zbiera te informacje w celu dopasowania strony i swoich produktów i usług do Twoich potrzeb i zainteresowań. Ciasteczka mogą być również wykorzystane w celu przyspieszenia przyszłego użytkowania strony. Na przykład strona może rozpoznać, że przekazałeś/aś już Dane osobowe i zapewnić, że nie będziesz ponownie zapytany/a o te same informacje. Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona na automatyczną akceptację ciasteczek. Jeśli taka jest twoja wola, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by odmawiała ciasteczek lub by alarmowała Cię wtedy, gdy takie ciasteczka są wysyłane. Odmówienie ciasteczek na stronie może oznaczać, że nie będziesz mieć dostępu do niektórych jej obszarów lub nie będziesz móc otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas wizyty na stronie.

Dodatkowo SPD cały czas pracuje nad poprawą promowania swojej Strony internetowej. Aby pomóc SPD w tym zakresie, na stronie możliwy jest pomiar efektywności obecności strony poprzez stwierdzenie, kiedy przeglądałeś/aś tę Stronę internetową i co na niej przeglądałeś/aś. Statystyki pomiaru aktywności Strony mogą być wykorzystane w celu spersonalizowania Twojego doświadczenia ze Stroną internetową, a także w celu oceny, anonimowo, statystyk związanych z jej wykorzystaniem. Informacje dotyczące Twojego komputera, takie, jak Twój adres IP (numer przypisany do Twojego komputera wtedy, gdy poruszasz się po internecie), typ przeglądarki internetowej, z której korzystasz oraz typ systemu operacyjnego, z którego korzystasz mogą być również pobrane i powiązane z Twoimi Danymi osobowymi. Ma to na celu zapewnienie, że dana strona oferuje odwiedzającym najlepsze doświadczenie oraz że jest efektywnym źródłem informacji.

Niektóre ze stron, które odwiedzasz mogą również pozyskiwać informacje poprzez zastosowanie znaczników pikselowych (zwanych także „czystymi plikami GIF”), które można udostępniać osobom trzecim, które bezpośrednio wspierają działania promocyjne SPD oraz rozwój Strony internetowej. Na przykład informacje dotyczące użytkowania Strony internetowej związane z odwiedzinami tej strony mogą być udostępniane zewnętrznym agencjom reklamowym w celu lepszego dopasowania internetowych reklam w postaci banerów na stronie. Informacje zebrane dzięki zastosowaniu tych znaczników pikselowych nie są informacjami umożliwiającymi identyfikację, choć mogą być powiązane z Twoimi Danymi osobowymi.

Na koniec SPD może uzupełniać informacje, które podałeś/aś innymi informacjami przechowywanymi lub otrzymanymi od firm zewnętrznych. SPD realizuje to w celu dostarczenia bardziej dopasowanych produktów i usług spełniających Twoje potrzeby.

Linki do innych stron

SPD może przekazywać linki do innych stron z grzeczności wobec naszych użytkowników. Jednakże SPD nie ponosi odpowiedzialności za treści lub obsługę tych innych stron. SPD nie może zagwarantować polityk prywatności tych innych stron i zalecamy zapoznanie się z nimi bezpośrednio przed skorzystaniem z nich.

Agenci i dostawcy usług

SPD czasami zatrudnia inne firmy i osoby indywidualne do wykonywania czynności w jej imieniu w różnych krajach. Mogą one potrzebować dostępu do Twoich Danych osobowych, ale wyłącznie w celu realizacji swoich zadań.

Przekazywanie informacji poza Twój kraj zamieszkania

Wszelkie informacje, które dostarczasz mogą być przekazane poza Twój kraj zamieszkania do SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, jej firm stowarzyszonych lub firm zewnętrznych zatrudnianych przez SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, jej firmy stowarzyszone i ich dostawców. Te firmy zewnętrzne obejmują firmę Peer 1 Hosting w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Korzystając z tej Strony internetowej i/lub Usług wyrażasz zgodę na przeniesienie swoich Danych osobowych poza granice kraju.

Bezpieczeństwo informacji

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH i jej firmy stowarzyszone podejmują rozsądne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich Danych osobowych. Wszystkie informacje umożliwiające identyfikację podlegają ograniczonemu dostępowi, który jest chroniony hasłem i odgrodzony od świata zewnętrznego za pomocą oprogramowania typu firewall w celu zapobiegania przed nieupoważnionym dostępem, modyfikacją lub niewłaściwym zastosowaniem. Podczas gdy żadne środki bezpieczeństwa nie mogą zagwarantować 100% ochrony, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH i jej firmy stowarzyszone opracowały taką politykę bezpieczeństwa, która ma na celu zapewnić, na tyle, na ile jest to możliwe, bezpieczeństwo i integralność wszystkich naszych informacji, włącznie z Twoimi Danymi osobowymi.

Z kim się kontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek komentarze lub pytania dotyczące tej Polityki prywatności, chcesz zgłosić jakiekolwiek naruszenia tej Polityki lub poprosić o dostęp, skorygowanie lub usunięcie Twoich Danych osobowych, prosimy o napisanie do SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., do wiadomości Doradcy Generalnego na adres 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Szwajcaria, bądź przesłanie maila do SPD na adres privacy@spdspark.com.

Jeśli masz pytania dotyczące produktu, prosimy o kontakt z infolinią. Jest ona obsługiwana przez firmę stowarzyszoną SPD — SPD Development Company Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe do infolinii są przedstawione na Stronie internetowej odpowiadającej Twojemu krajowi zamieszkania w zakładce Kontakty. Prosimy przygotować numer partii z paczki, w której zapakowano produkt. Połączenia z infolinią mogą być monitorowane lub rejestrowane w celu zapewnienia jakości, a Twoje dane osobowe mogą być zbierane zgodnie z tym, co opisano powyżej.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony internetowej.